Rose’s house | C. Bergantiños

O encargo diste proxecto consistiu na realización dunha vivenda unifamiliar entre medianeiras nun soar no que xa estaba construida a pranta baixa. Anos atrás estaba previsto a construcción dun edificio de vivendas que nunca se chegou a realizar.

A vivenda proxectada desenrólase en 2 prantas sobre o baixo existente cunha sóa fachada a vía pública e un patio traseiro. O programa de necesidades consta de garaxe, cuarto de instalacións, lavandería, cociña-estar-comedor, 2 habitacións, 1 vestidor, 2 cuartos de baño, terrazas e solarium.

A construcción foi executada cos máis altos estándares de calidade no seu momento dende o punto de vista do Código Técnico da Edificación, tanto en eficiencia enerxética como en instalacións e acabados.

 

The order for this project consisted of the realization of a single-family house between party walls on a plot on which the ground floor was already built.  Years ago the construction of a residential building was planned that was never carried out.


The projected house is developed in 2 floors on the existing ground floor with a single facade to the public road and a backyard.  The needs program consists of a garage, utility room, laundry, kitchen-living-dining room, 2 bedrooms, 1 dressing room, 2 bathrooms, terraces and solarium.


The construction was executed with the highest quality standards at the time from the point of view of the Technical Building Code, both in energy efficiency and in facilities and finishes.

 

Rúa Bidueiros,15. 15100 Carballo de Bergantiños | Costa da Morte  43º 12’ 33’’ N  08º 40’ 54’’ O

ANO FINALIZACIÓN 2012

https://www.youtube.com/watch?v=F79LKvaDiLo

 

 

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información