A efecto do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal alboresarquitectos con NIF 79318445-R informa o Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado CLIENTES cuxa finalidade principal é o control, xestión e facturación dos clientes da empresa inscrito no  R. G. P. D (Rexistro Xeral de Protección de Datos).

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por alboresarquitectos. Así mesmo, o non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos devanditos servizos.

De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados a un ficheiro titularidade de alboresarquitectos con domicilio Avenida Fernando Blanco, 47A 3ºC, 15270 Cee, A Coruña, ESPAÑA tendo implementados todas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, do 21 de Decembro.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS

O Usuario que envía a información a alboresarquitectos é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose alboresarquitectos de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

alboresarquitectos non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

Exonérase á Empresa de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por alboresarquitectos sempre que proceda de fontes alleas á empresa.

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

alboresarquitectos non cederá os datos persoais a terceiros. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en Rúa A Xunqueira, 6, 3º A, 15270 Cee, A Coruña, ou  través do correo electrónico adxunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. e indicando no asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmo por parte de alboresarquitectos, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

alboresarquitectos resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudeciales así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, alboresarquitectos anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información