As Suites do Tempo | Corcubión

Neste caso trátase da rehabilitación integral dunha antiga vivenda tradicional de Pranta Baixa e Pranta Primeira situada en pleno corazón do Casco Histórico de Corcubión para convertela en dúas Suites temáticas adicadas ós anos 20´ e ós anos 50´.

A edificación é un fermoso exemplo da arquitectura popular mariñeira de tipoloxía "casa con patín" cunha antigüidade superior ó século XVII pois constan documentos en Corcubión que falan dela con anterioridade ó ano 1647

A intervención executada respecta exteriormente a volumetría, os ocos e ó carácter arquitectónico que teñen este tipo de edificacións con patín mentres que no interior douse renda solta á imaxinación dando como resultado estas dúas orixinais "Suites do Tempo" totalmente equipadas que non lles falta detalle para gozar uns días de relax. 

Así por exemplo, podermos disfrutar do calor da cheminea de leña ou relaxarnos na bañeira situada ós pes da cama escoitando un swing, un blues ou un country reproducido na jukebox ou na antiga gramola.

 Rúa Perigos,1. 15130 Corcubión | Galicia  42º 56´ 46.85´´ N    9º 11´ 37,50´ O

Máis información en: https://www.casadecarmen.es/es/las-suites-del-tiempo

The Times´s Suites | Corcubión

In this case, itis the complete rehabilitation of an old traditional house on the Ground and First Floor located in the heart of the historic Center of Corcubion to turn it into two themed suites dedicated to the 20s and 50s.

The building is a beautiful example of the popular maritime architecture of the "house with exterior courtyard" typology and antiquity of more than the 17th century, as there are documents in Corcubion that speak of it before the year 1647.

The intervention carried out respectfully respects the volume, the openings and the architectural character of this type of buildings with exterior courtyard, while the interior gave free rein to the imagination, resulting in these two original "Time´s Suites" fully equipped that do not lack detail for enjoy a few relaxing days.

For example, we can enjoy the warmth of the wood burning fireplace or relax in the bathtub close to the bed listening to a swing, a blues or a country played on the jukebox or the old gramophone.

Perigos Street,1. 15130 Corcubion | Galicia 42º 56´46.85´´ N  9º 11´37.50´´O

More information at: https://www.casadecarmen.es/es/las-suites-del-tiempo

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información